contact
vacatures
nieuws
links
zoeken
contact
Neem gerust contact met ons op!
T. 085 - 401 07 76
E. info@blueskyergonomics.nl
» bel me terug
nieuws
17
12

BEROEPSZIEKTEN KOSTEN 1,2 MILJARD

BEROEPSZIEKTEN: FORSE ZIEKTELAST

Afhankelijk van de definitie en de bron waaruit de gegevens afkomstig zijn, variëren de schattingen van het percentage werknemers dat jaarlijks een beroepsziekte krijgt sterk. Bijna 6% van alle werknemers in Nederland geeft in 2012 aan een beroepsziekte te hebben opgelopen. Een schatting op basis van door bedrijfsartsen gestelde diagnoses komt veel lager uit. De ziektelast van beroepsziekten door vroegtijdige sterfte en verlies aan levenskwaliteit ligt in de zelfde orde van grootte als die van schadelijke milieufactoren en obesitas. Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psychische aandoeningen veroorzaken de hoogste ziektelast. De totale geschatte kosten van aan beroepsziekten toe te schrijven verzuimdagen bedragen 1,2 miljard.

ZIEKTEVERZUIM EN ARBEIDSONGEVALLEN: VERDER GEDAALD

Uit de Arbobalans 2014 blijkt verder dat de kwaliteit van de arbeid op hoofdlijnen de afgelopen zeven jaar gelijk is gebleven. Psychische en fysieke arbeidsbelasting vormen de belangrijkste oorzaken voor ziekteverzuim en beroepsziekten. Het ziekteverzuim daalde de laatste jaren gestaag , tot 4% in 2013. Een kwart van alle verzuimgevallen had in dat jaar te maken met het werk. Van het totaal aantal verzuimde dagen blijkt echter 40% gerelateerd aan het werk. Werkgerelateerd verzuim duurt dus gemiddeld langer dan niet-werkgerelateerd verzuim.

Ook is sprake van een daling van het aantal arbeidsongevallen. De kans op een arbeidsongeval met verzuim daalde sinds 2005 met 14%, vooral bij middelgrote bedrijven en in de sectoren vervoer en horeca. In 2013 hadden 192.000 werknemers een ongeval met verzuim (2,7% van alle werknemers).

Bron: ARBOBALANS 2014

De Arbobalans wordt tweejaarlijks door TNO samengesteld met steun van het ministerie van SZW. Ze geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en de ontwikkelingen hierin. Naast kerncijfers, ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten is er extra aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting en de specifieke situatie van zzp’ers.terug vorige volgende
testimonials
Katja van der Klaauw, Manueeltherapeut
Katja van der Klaauw, Manueeltherapeut
"Op de fraaie locatie, met een leuke cursusleider heb ik bruikbare tools gekregen, om als werkplekadviseur aan de slag te gaan"
» lees verder
Leonie Porton, Oefentherapeut
Leonie Porton, Oefentherapeut
"Korte en krachtige opleiding.Inspirerende trainingsruimte en een fijne trainer!"
» lees verder
Blue Sky Ergonomics algemeen contact
© 2018 Blue Sky Ergonomics|Inloggen Home
Werkplekonderzoek
Vitaliteit
Workshops
Consultancy
Ergocoach
Opleiding Paramedici
Over ons
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Nieuws
Testimonials
Gezond werken
Vacatures
Links
Contact

Zoeken
Postadres
Postbus 1136
5200 BD 's-Hertogenbosch

Bezoekadres
Pettelaarpark 110-119
5216 PS 's-Hertogenbosch

T 085 - 401 07 76
E info@blueskyergonomics.nl
I www.blueskyergonomics.nl