contact
vacatures
nieuws
links
zoeken
contact
Neem gerust contact met ons op!
T. 085 - 401 07 76
E. info@blueskyergonomics.nl
» bel me terug
nieuws
29
01

Kamerbrief toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Met het oog op een veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak tot een grotere duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking heeft het kabinet op 10 juli 2013 de Sociaal Economische Raad gevraagd zich in een advies over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg uit te spreken. Op 19 september 2014 heeft de SER zijn advies “Betere zorg voor werkenden” uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies informeert het kabinet u over zijn concrete voornemens.

Belang van arbeidsgerelateerde zorg en knelpunten

Preventie en werken aan duurzame inzetbaarheid vormen belangrijke doelen voor arbeidsgerelateerde zorg. Goede arbeidsgerelateerde zorg is gericht op behoud, herstel en verbetering van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Preventie en werken aan duurzame inzetbaarheid zijn de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer.

Arbeidsgerelateerde zorg wordt geboden door de bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere zorg. De bedrijfsgezondheidszorg speelt een rol bij het beschermen van de gezondheid en de bevordering van de participatie van werknemers. Het draagt bij aan het beheersen van het ziekteverzuim en de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen. Waar in de jaren negentig verzuimpercentages van 7 tot 8 procent gangbaar waren, is dat nu minder dan 4 procent. Het systeem is op dit punt effectief gebleken.

Hoewel de cijfers een goede ontwikkeling laten zien zijn er binnen het stelsel van bedrijfsgezondheidszorg inmiddels ook knelpunten 1 . Zo bestaat bij de werknemersorganisaties twijfel over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts ten opzichte van zijn opdrachtgever. Steeds vaker ontbreekt een direct beschikbare bedrijfsarts voor de werknemer omdat de werkgever geen contract heeft met een arbodienst of bedrijfsarts. Preventie is doorgaans alleen een kleine component in het contract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts. Zo bieden werkgevers hun werknemers maar op heel beperkte schaal periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan. Veel beroepsziekten en arbeidsgebonden .....

Voor de volledige brief, klik hier.terug vorige volgende
testimonials
Leonie Porton, Oefentherapeut
Leonie Porton, Oefentherapeut
"Korte en krachtige opleiding.Inspirerende trainingsruimte en een fijne trainer!"
» lees verder
Loes Verhoeven, Oefentherapeut
Loes Verhoeven, Oefentherapeut
"De opleiding is absoluut een geschikte aanvulling om met werkplekken aan de slag te gaan"
» lees verder
Blue Sky Ergonomics algemeen contact
© 2018 Blue Sky Ergonomics|Inloggen Home
Werkplekonderzoek
Vitaliteit
Workshops
Consultancy
Ergocoach
Opleiding Paramedici
Over ons
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Nieuws
Testimonials
Gezond werken
Vacatures
Links
Contact

Zoeken
Postadres
Postbus 1136
5200 BD 's-Hertogenbosch

Bezoekadres
Pettelaarpark 110-119
5216 PS 's-Hertogenbosch

T 085 - 401 07 76
E info@blueskyergonomics.nl
I www.blueskyergonomics.nl