Visie en werkwijze

Gedragsverandering en preventie

Uitgangspunt in de werkwijze van Blue Sky Ergonomics is het nastreven van de gewenste gedragsverandering van de werknemer op de werkvloer gericht op het voorkomen van fysieke klachten. Die werkvloer kan zich zowel in productiebedrijven als in kantooromgevingen bevinden. Vanuit onze visie vraagt dit proces zowel een ‘bottom-up’ als ‘top-down’ benadering. We benadrukken de ‘bottom-up’ gerichte benadering onder meer bij onze opleiding tot ergocoach waarbij een groep medewerkers wordt getraind en zich tot de ergonomische experts binnen de organisatie ontwikkelt. Ze kunnen vervolgens hun collega’s coachen in het voorkomen van fysieke klachten. Vanzelfsprekend moet er draagvlak voor de procesgang zijn vanuit het management waarbij ook de fysiotherapeut, de bedrijfsarts of de leidinggevende aangeeft hoe te handelen.


Preventie

Blue Sky Ergonomics laat als deskundig partner zien waar de risico’s met het oog op het ontstaan van lichamelijke klachten schuilen. Veranderingen en verbeteringen kunnen daarbij deels door ergonomische aanpassingen op de werkplek worden gerealiseerd. We maken de medewerkers bewuster van een goede werkhouding en de juiste werkplekinrichting. Blue Sky Ergonomics stimuleert het preventief handelen met het oog op fysieke klachten door de juiste begeleiding van bedrijfsprocessen ook onder meer vanuit het HR-beleid.

De aanpak van Blue Sky Ergonomics heeft bij vele opdrachtgevers inmiddels zijn waarde aangetoond en vruchten afgeworpen. Vanzelfsprekend kunnen we - waar nodig - ook het curatieve deel verzorgen waarbij klachtenbehandeling geschiedt. We handelen echter voornamelijk vanuit onze preventieve visie waarbij we helder en inzichtelijk de aandachtspunten aangeven en oplossingen aandragen.

Klankbord
Als specialisten op het gebied van werkplekadvisering constateren wij dat medewerkers zich binnen organisaties veelal ‘ergonomisch’ op eilandjes bevinden. Een onderling klankbord en een wisselwerking met een deskundige partner is onontbeerlijk waarbij alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant uit moeten staan: zowel van medewerkers en leidinggevenden als van de afdeling HR en de bedrijfsarts.

In onze visie staat de preventieve aanpak synoniem voor vitaliteit gericht op de duurzame medewerker. Een tevreden ‘happy’ medewerker is beter inzetbaar en draagt bij aan een gezonde, vitale organisatie. Dit resulteert in een toenemende productiviteit en omzetstijging.