Training & Opleiding

Ergocoach Fysieke Belasting

Uw medewerkers, uw eigen ergocoaches!
Ergocoaches zijn uw eigen mensen. Een team van medewerkers dat betrokkenheid toont en uw organisatie wil verbeteren op het gebied van fysieke belasting. Deze medewerkers coachen en begeleiden hun collega’s, geven het voorbeeld én zijn inspirators: zij willen de werkomstandigheden in de breedste zin van het woord verbeteren.

Een gezonde werkplek voor iedereen. Dat is het ideaal-beeld voor uw organisatie. Een gezonde werkomgeving resulteert immers in gezonde én productieve medewerkers. Een team van ergocoaches is de oplossing. De ergocoaches (Ergocoach Beeldschermwerk óf Fysieke Belasting), handelen vanuit een preventieve gedachte. Het doel: het verminderen van de fysieke belasting op de werkvloer door middel van structurele aandacht voor gedragsverandering en gezond werken.

Voordelen voor uw organisatie
 • investeren in het vergroten van kennis bij uw eigen medewerkers;
 • uw eigen ergocoaches: een breder draagvlak op de werkvloer;
 • minder kosten aan inzet externe bureau's;
 • gezonde, gemotiveerde en meer productieve medewerkers;
 • minder ziekteverzuim en dus ook minder kosten;
 • structureel preventieve werking door bij- en nascholing.

 • Voor wie?
  Middelgrote tot grote ondernemingen of zorginstellingen die een lange termijn aanpak van fysieke belasting en het daaraan gerelateerd verzuim zoeken en dit willen bewerkstelligen door middel van het inzetten van een of meerdere Ergocoach Teams.

  De opleiding
  Tijdens de opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
 • fysieke ergonomie op de werkplek (anatomie en biomechanica);
 • tools werkplekanalyse en werkplekinstructie;
 • fysieke belasting en de Arbowet;
 • communicatie en coaching vaardigheden;
 • discussie praktijkvoorbeelden deelnemers;
 • praktijkopdrachten m.b.t. eigen organisatie deelnemers;
 • evaluatie en Plan van Aanpak.


 • Inclusief:
 • versturen en verwerken vragenlijsten
 • werkplekanalyse n.a.v. ingevulde vragenlijsten en toegestuurd beeldmateriaal
 • verwerken beeldmateriaal in opleiding
 • basisopleiding inclusief opleidingsmap en overig materiaal
 • deelname certificaat Ergocoach
 • kosteloos e-mailconsult;

 • Exclusief
 • jaarlijkse bij- en nascholing
 •  

  Meer informatie
  Voor meer informatie over deze opleiding en onze werkwijze kunt u vanzelfsprekend altijd even contact  met ons opnemen.