Ervaringen

Wasco Ergocoaches

Binnen Wasco komt Vitaliteit steeds beter op de agenda. Vanuit het WasCollege worden over dit onderwerp diverse e-learnings aangeboden. Daarnaast is er aandacht voor de werkomgeving, denk hierbij aan het bewust uitvoeren van de verschillende werkzaamheden, aandacht voor een goede fysieke belasting, leefstijl en de inzetbaarheid van de medewerkers. Om dit laatste te borgen en ervoor te zorgen dat dit structureel aandacht heeft op de werkvloer, heeft Wasco ervoor gekozen om binnen DC-klein (Twello) een pilot te starten door het opleiden van een viertal ergocoaches.

Deze enthousiaste medewerkers begeleiden collega's op de werkvloer voor wat betreft het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden. Met als het uiteindelijk doel dat er meer bewustzijn bij de medewerkers ontstaat voor een goede (werk-)houding, het juiste gebruik van de werkplek en de hulpmiddelen. Wat gaat leiden naar het resultaat vitale, gemotiveerde medewerkers en minder verzuim. Vanuit deze pilot nu akkoord om dit verder uit te breiden naar DC-groot in Apeldoorn.

Wasco Ergocoaches
« terug naar overzicht ervaringen