Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek Quick Scan

Door medewerkers te informeren over het juist instellen van de werkplek de kans op uitval door werkplekgerelateerde aandoeningen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Tijdens dit werkplekbezoek wordt er door onze adviseur een korte individuele analyse en instructie verzorgd voor een gehele afdeling. Werkhouding en werkplek worden geanalyseerd. In een kantooromgeving wordt bijvoorbeeld gekeken naar de juiste instelling van de bureaustoel en het bureau, de plaatsing van het toetsenbord, de muis en het beeldscherm. Hierna volgt een korte instructie op de werkplek en worden er adviezen, tips en oefeningen gegeven ter verbetering van de werkhouding en werkplek.

‘Onderdelen Quick Scan’:
 • individueel bezoeken van de medewerkers op de werkplek en instructies geven met betrekking tot het  instellen/ op de juiste wijze inzetten van de werkplek;
 • uitreiken van een toolbox 'instellen werkplek', oefeningen die tussen de werkzaamheden door kunnen worden  uitgevoerd en een werkplekpaspoort (optioneel);
 • kort beantwoorden van vragen over de werkplek en/ of (beginnende) klachten;
 • inventarisatie maken van eventuele knelpunten;
 • schriftelijke terugkoppeling met hierin adviezen en juiste instellingen van de werkplek.

 • Met deze individuele bezoeken van medewerkers op de werkplek streeft Blue Sky Ergonomics ernaar dat iedere medewerker:
 • zijn werkplek goed kan instellen/ indelen;
 • weet wat de risicofactoren voor het ontstaan van werkplekgerelateerde klachten zijn;
 • preventief kan handelen en zo fysieke klachten kan voorkomen.

 • Evaluatie
  Alle opmerkingen, bevindingen en adviezen vanuit de individuele werkplekbezoeken worden mondeling en schriftelijk aan de opdrachtgever teruggekoppeld.