Nieuws

Blue Sky Ergonomics in vakblad Physios

15 september 2015

Dit artikel is deels gebaseerd op de lesstof van de geaccrediteerde opleiding ‘Werkplekadviseur: van Industrie tot Kantoor’ die wordt verzorgd door Blue Sky Ergonomics. Deze tweedaagse geaccrediteerde opleiding is samengesteld voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten die zich willen ontwikkelen op het gebied van werkgerelateerde klachten.

De ergonomische beoordeling van de werkplek, zoals deze door eerstelijns fysiotherapeuten kan worden uitgevoerd, creëert kansen. Kennis op dit gebied biedt praktische handvatten voor eerstelijns paramedici om advies en begeleiding van patiënten op de werkplek op gefundeerde wijze gestalte te geven. Dit artikel zoomt in op aspecten rondom aan de werkplek gerelateerde klachten: risico’s, klachten, preventie, meetmethodes en mogelijke oplossingen. De opgedane kennis is niet alleen in te zetten voor een betere advisering en behandeling van patiënten met klachten die voortkomen uit hun beroepsuitoefening, maar ook op het gebied van voorlichting voor werkgevers omtrent de ziektewet en de grote risico’s die zij lopen wanneer er geen verplichte risico-inventarisatie is gemaakt.

Bron: http://www.physios.nl/tijdschrift

« terug naar overzicht nieuws