Workshops

Fit op je werk

Problemen aan het houding- en bewegingsapparaat vormen nog steeds een van de grootste reden tot verzuim. De toename van automatiseringsprocessen en de daarmee gepaard gaande lichamelijke inactiviteit zullen dit alleen maar versterken. De workshop heeft een duidelijk preventief karakter en stimuleren mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. De onderwerpen die besproken worden zijn: hoe werkt het lichaam, wanneer en waarom krijg ik pijn, negatieve en positieve stress, hoe richt ik mijn werkplek in, wanneer zit ik goed, dagelijkse oefeningen, ontspanning en beweegadviezen. Direct na de workshop worden de deelnemers op de werkplek bezocht. Tijdens dit bezoek worden de persoonlijke instellingen beoordeeld, volgt er een ‘verbeter’advies en kan dit in een werkplekpaspoort worden vastgelegd. Verder ontvangen de medewerkers een toolbox ‘instellen van de werkplek’ en oefeningen voor tussen de verschillende werkzaamheden door.

Opbouw workshop
  • 2 uur durende workshop; hoe werkt het lichaam, wanneer en waarom krijg ik pijn, negatieve en positieve stress, hoe richt ik mijn werkplek in, wanneer zit ik goed, dagelijkse oefeningen, ontspanning en beweegadviezen;
  • Bezoeken van de deelnemers op de werkplek; helpen met het instellen van de werkplek, vragen beantwoorden naar aanleiding van de workshop, uitdelen van een werkplekpaspoort;
  • Inventarisatie maken van eventuele knelpunten;
  • Schriftelijke terugkoppeling met hierin adviezen en instellingen van de werkplek.

  • Inzicht en uitleg oorzaken klachten
    Blue Sky Ergonomics geeft inzicht in de oorzaak van lichamelijke (werkplekgerelateerde) klachten. “De uitleg over de herkomst van de klachten is daarbij essentieel”, aldus René Mol. “Anders vragen mensen zich af waarom er zaken moeten worden veranderd en waarom men oefeningen moet doen. Wij maken duidelijk waarom medewerkers moeten veranderen, waarom sporten en oefeningen doen raadzaam is. Wil je iemand echt helpen, dan is uitleg geven over de oorzaak van de lichamelijke klachten het allerbelangrijkste.